• Değerlemesini Yaptığımız Gayrimenkul ve Haklar
• Görev Yetki ve Sorumluluklar
• Gayrimenkul Değerleme
• Hizmet Şekli
• Hizmetlerimizden Faydalanabilecek Kurum ve KuruluşlarHizmet Şekli

Talebe konu gayrimenkulün değerlemesi yapılırken, temel değerleme yöntemleri olan maliyet yaklaşımı, gelir kapitilizasyonu yaklaşımı ve emsal değer yaklaşımından hareketle iş için uygun görülen yöntemler seçilerek piyasa değerine ulaşılmaktadır. Bir gayrimenkulün değerinin belirlenmesinde öncelikle zemin ve teknik belgelerine göre konumu incelenmekte, Tapu Sicil Müdürlükleri ile Belediyelerde ve varsa diğer kamu kurumlarında bulunan hukuki belgeler elde edilerek analiz edilmekte, gelecek ve hali hazır piyasa araştırması yapılmakta ve uygun değerleme yöntemi belirlenerek gayrimenkulün değeri belirlenmektedir.

Değerleme raporları İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir İl sınırları içinde 2 - iş günü, diğer iller için maksimum 4 - iş gününde teslim edilmektedir. Büyük ölçekli taşınmazlar özel projeler ve danışmanlık uygulamalarında teslim süresi ise karşılıklı belirlenmektedir.

Gayrimenkul değerleme hizmeti verilen kurum ve kişilere ait her türlü belge ve bilgi T.C. Başbakanlık Sermaye Kurulunun Seri: VIII No: 35 sayılı tebliği uyarınca gizlilik prensibi gereği "ticari sır" olarak korunmaktadır.