• Değerlemesini Yaptığımız Gayrimenkul ve Haklar
• Görev Yetki ve Sorumluluklar
• Gayrimenkul Değerleme
• Hizmet Şekli
• Hizmetlerimizden Faydalanabilecek Kurum ve KuruluşlarGayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme
Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık
Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi
Şehircilik Ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Danışmanlığı
Baz Değer Analizleri
Kira Bedeli Tespiti
İpotek Servis Hizmetleri