• Değerlemesini Yaptığımız Gayrimenkul ve Haklar
• Görev Yetki ve Sorumluluklar
• Gayrimenkul Değerleme
• Hizmet Şekli
• Hizmetlerimizden Faydalanabilecek Kurum ve KuruluşlarGörev Yetki ve Sorumluluklar

Talepler doğrultusunda, kredi işlemleri için teminat alınacak menkul veya gayrimenkullerin mevzuata uygun olarak değerleme raporu düzenlemek.

1. Satışa sunulan gayrimenkullerin günün rayicine göre değer tespiti yapmak.
2. Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değerini tespit etmek.
3. Daha önce değerleme raporu tanzim edilen gayrimenkullerin üzerinde bir yıl geçmesini müteakip mukayeseli değerleme raporu düzenlemek.
4. Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek menkul veya gayrimenkulün satış öncesi değerini tespit etmek.
5. Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastral ve imar durumları, diğer kanuni mükellefiyetlerini incelemek.
6. Problemli gayrimenkuller için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenlemek.
7. Değerleme işleri ile ilgili olarak, düzenlenen tüm belgelerin arşivlenmesi ve düzenlenmesini sağlamak